lettergrootte

Over ons

Wij zijn er voor jou

Verbinden is onze kracht

Indebuurt033 coördineert het welzijnswerk en vrijwilligerswerk in Amersfoort. Indebuurt033 doet dit in opdracht van Gemeente Amersfoort. Wij bieden ondersteuning aan inwoners die een idee hebben voor hun buurt of een activiteit willen organiseren. Ook zijn we er voor mensen die anderen willen ontmoeten, die vragen of zorgen hebben over opgroeien en opvoeden, mantelzorg, geldzaken, wonen of andere leefgebieden. Indebuurt033 geeft informatie en advies, biedt een luisterend oor en (kortdurende) ondersteuning waar nodig.

In ons werk is verbinden het sleutelwoord. Wij zetten ons in om het ‘wij-gevoel’ te versterken in buurt, wijk en stad. Door te bouwen aan sterke sociale netwerken en samen te werken met bewoners(-initiatieven), vrijwilligers, partnerorganisaties en andere betrokkenen in de wijk. Waar mogelijk werken we met vrijwillige inzet. Waar nodig betrekken we professionele krachten. We ondersteunen de inwoners die kwetsbaar zijn of minder zelfredzaam, om hen zo goed en snel mogelijk weer op eigen kracht deel te laten nemen aan het dagelijks leven. We stimuleren inwoners om te ontdekken wat hun talenten en vaardigheden zijn en helpen hen om deze talenten ook in te zetten. Wij geven de voorkeur aan groepswerk boven individuele hulp. Niet alleen kunnen zo beter ervaringen en kennis worden gedeeld, mensen hebben ook echt iets aan elkaar.

Indebuurt033 volgt in de coördinatie en uitvoering van het welzijnswerk, vrijwilligerswerk en mantelzorgondersteuning het Beleidskader Amersfoort Inclusieve Stad 2021-2026.


Indebuurt033 is kernpartner van Stichting ABC Amersfoort. ABC staat voor Amersfoortse Brede Combinatie. Partners uit onderwijs, kinderopvang en welzijn werken binnen ABC Amersfoort gezamenlijk aan het bevorderen van de ontwikkelingskansen voor alle Amersfoortse kinderen.