lettergrootte

Jongerenwerk

Wil je met iemand praten over je problemen?

Jongerenwerk en het JIT zijn er voor jou

Heb jij een wens of idee voor jouw buurt? Wil je leeftijdsgenoten ontmoeten? Of heb je problemen, thuis, op school, of met je vrienden? Dan wil je misschien eens met iemand daarover praten of horen wat mogelijkheden zijn. Je kunt terecht bij jongerenwerk Amersfoort. Zijn je problemen erg ingewikkeld? Dan kan het JIT (Jongeren Interventieteam) je daarbij helpen.

Hulp van Jongerenwerk

Soms helpt het al als je kunt praten met iemand die luistert. Onze jongerenwerkers luisteren naar je verhaal, je vragen of zorgen. Misschien praat je liever met iemand van je eigen leeftijd? Onze jongerenwerkers kunnen regelen dat je contact krijgt met leeftijdsgenoten. Bijvoorbeeld bij een training, een club of een jeugdhonk. Ook helpen ze jou als je zelf iets wilt organiseren.

Waar vind je jongerenwerk?

Je kunt direct contact opnemen met de jongerenwerker bij jou in de buurt. Of kom langs bij het Jongeren Informatie Punt. We zijn open op:

Dinsdag 14.00 – 17.00 uur – Meidenmiddag groep 7/8
Woensdag 19.00 – 22.00 uur – Inloop 12+
Vrijdag 13.00 – 17.00 uur – Meidenmiddag 12+

Meer hulp nodig?

Misschien is praten met jongerenwerkers niet genoeg om met je problemen om te gaan. Dat kan bijvoorbeeld zijn omdat je problemen erg ingewikkeld zijn. Er is dan ook speciale hulp mogelijk van het JIT. De hulpverleners van het JIT bekijken samen met jou welke hulp je in jouw situatie nodig hebt. Ze helpen je om zelf beter om te gaan met je problemen. En ze nemen contact op met andere hulpverleners van wie je misschien hulp nodig hebt.

Hoe help je jongeren die ingewikkelde problemen hebben?

Ken je een jongere die ingewikkelde problemen heeft? En denk je dat hij of zij hulp van het JIT nodig heeft? Meld deze jongere dan aan bij het JIT. Mail naar info@jitamersfoort.nl of bel naar 06 2501 4786.

Meer informatie over het JIT

Het JIT helpt jongeren van 14 tot 27 jaar die ingewikkelde problemen hebben. We zijn er vooral voor jongeren waarvan hulpverleners niet weten dat ze problemen hebben. Wij vinden deze jongeren en onderzoeken hun situatie. Als het nodig is, halen we andere hulpverleners erbij.

In het JIT werken vier organisaties samen voor de gemeente Amersfoort:

  • Leger des Heils
  • Indebuurt033
  • Kwintes
  • Jellinek
  • EFM Support Team

Download de JIT flyer

Meer informatie over de manier van werken van het JIT vind je ook op de website van Team BAS/JIT.