lettergrootte

Buurtbestuurt

Belangrijke aandachtspunten

Behoeften en wensen van de wijk

BuurtBestuurt is de werkwijze van Indebuurt033 waarbij inwoners meebepalen wat er nodig is in hun wijk. Dat geldt voor zowel activiteiten als soorten ondersteuning die nodig zijn om prettig met elkaar samen te leven.

Inwoners brengen samen met Indebuurt033 en andere betrokken wijkwerkers de behoeften en wensen van hun wijk in kaart en bepalen dan de belangrijkste aandachtspunten waar de komende tijd aan wordt gewerkt in de wijk. Deze aandachtspunten zijn terug te vinden in de verschillende wijkplannen en een stedelijk plan.

Subsidieaanvragen voor bewonersinitiatief worden getoetst aan deze wijkplannen.

Buurtbestuur

Onder de werkwijze Buurtbestuurt vallen de Buurtbesturen per wijk en het Stedelijk Buurtbestuur. Een Buurtbestuur vertegenwoordigt de inwoners, wijkwerkers en betrokken organisaties in de wijk. Een Buurtbestuur zorgt samen met Indebuurt033 voor het verder ontwikkelen en uitwerken van het wijkplan.

Elk Buurtbestuur bestaat voor minimaal 50% uit inwoners uit verschillende buurten en voor maximaal 50% uit professionals die werkzaam zijn in de wijk. Ieder Buurtbestuur heeft een eigen coördinator. De Buurtnetwerker ondersteunt het Buurtbestuur van een wijk. Naast procesbegeleiding, zorgt hij of zij ervoor dat verschillende organisaties en wijkfuncties, zoals wijkagenten, aansluiten bij het Buurtbestuur. Ook is het belangrijk dat er een brede en diverse inwonersvertegenwoordiging is ieders stem telt.

Naast de Buurtbesturen in de wijken, is er ook een Stedelijk Buurtbestuur dat zich bezighoudt met het stedelijk plan. In het Stedelijk Buurtbestuur komen vraagstukken aan de orde die voor de stad Amersfoort als geheel gelden, of die meerdere gebieden beslaan.