lettergrootte

Als je subsidie aanvraagt
Aan welke regels moet je je houden?

Wil je subsidie van Indebuurt033 aanvragen? Dan gebruik je daarvoor het aanvraagformulier op onze website. In Amersfoort kun je vier keer per jaar subsidie vragen. Om te beslissen aan welke plannen we subsidie geven, gebruiken we een aantal regels. Die staan in de subsidieregeling Projecten#InDeBuurt 2020. De belangrijkste regels laten we hieronder alvast zien. Maar kijk dus ook altijd in de subsidieregeling.

Let op!
We vertellen het nu alvast: Hebben we besloten dat je subsidie krijgt? Dan moet je kunnen laten zien waar je het geld aan uitgeeft. Bewaar dus altijd alle bonnen, rekeningen en andere administratie.

Regels voor jou en je plan
Voor jou en voor je plan gelden in ieder geval de volgende regels:
• Je bent een inwoner van Amersfoort. Je kunt ook als groep personen of als organisatie subsidie vragen. Je bent dan een rechtspersoon.
• Met je plan heb je niet de bedoeling om winst te maken.
• Werk je in jouw plan met kinderen? Of met verstandelijk gehandicapten of andere kwetsbare doelgroepen? Dan heb je een Verklaring omtrent gedrag (VOG) nodig. Vraag bij Indebuurt033 wat je hiervoor moet regelen.
• Wil je iets organiseren in je buurt of in een wijkcentrum? Dan moet je misschien ook een vergunning bij de gemeente vragen. Dat laat je zien in je plan. Je houdt je in het plan ook aan de drank- en horecawet.
• Met je plan doe je iets voor inwoners van Amersfoort.
• Je plan is realistisch en het is ook mogelijk om het uit te voeren. Het bedrag dat je vraagt past bij het aantal inwoners dat er iets aan heeft.
• Je laat zien hoeveel bewoners van jouw wijk of van de stad je plan een goed idee vinden.
• Je plan helpt mee om een doel uit het wijkplan te bereiken. Of een doel uit het stedelijk plan van Amersfoort.
• Je krijgt voor dit plan niet al een andere subsidie of wat voor budget dan ook.
• Vraag je meer dan € 5.000? Dan kun je de aanvraag alleen doen vanuit een organisatie. Bijvoorbeeld een stichting of een BV.

Hoe beoordelen we de aanvragen die we krijgen?
Vier keer per jaar hebben we een bedrag dat we kunnen verdelen over de aanvragen die we krijgen. We berekenen daarbij voor elke wijk een maximum bedrag. Vraag je meer dan er is voor jouw wijk, dan behandelen we je vraag niet.

Komen er meer aanvragen bij ons binnen dan waarvoor we geld hebben? Dan gebruiken we een aantal regels waarmee we de plannen indelen in een lijst. De plannen bovenaan in de lijst krijgen subsidie totdat ons bedrag op is.

Met deze regels delen we de plannen in:

  1. Het plan laat zien dat het plan past bij de wijk of bij de stad. En dat de bewoners in de wijk dit plan een goed idee vinden. Of de bewoners in de stad, als het gaat om een plan voor de stad.
  2. De vraag komt van samenwerkende aanvragers. Minimaal één daarvan is een bestaande organisatie in de wijk of in de stad.
  3. De vraag is een idee van een inwoner of een groep inwoners van Amersfoort. En vrijwilligers gaan het plan uitvoeren. Of personen die er in ieder geval niet voor betaald krijgen.
  4. De aanvragers betalen hun plan niet alleen met de subsidie, maar voor een deel ook met eigen geld. Hoe groot dat deel minimaal moet zijn, hangt af van wie de subsidie aanvraagt. Komt de vraag van een organisatie? Dan moet het minimaal 25% eigen geld zijn. Komt de vraag van inwoners? Dan moet het minimaal 10% eigen geld zijn.
  5. Het plan gebruikt voorzieningen die al bestaan. Bijvoorbeeld, wegen en straten, gebouwen, websites. Of het plan sluit aan bij een activiteit die al bestaat.
  6. Het plan kan in de toekomst vaker doorgaan, met minder subsidie. Of helemaal zonder subsidie. Of het plan helpt voor langere tijd mee om een doel van de wijk of de stad te bereiken.
  7. Het plan kan voor meer inwoners of wijken iets betekenen dan het nu als doel heeft.

Vraag je meer dan 50.000 euro?
Vraag je 50.000 euro subsidie of meer? Dan hebben we extra informatie bij het plan nodig. Het gaat om informatie over het plan zelf en over de organisatie die de subsidie vraagt:
• Een investeringsplan: waaraan ga je de subsidie uitgeven?
• De laatste jaarrekening van je organisatie
• Het laatste jaarverslag van je organisatie
• Vraag je op andere plekken subsidie of geld aan voor dit plan? Of heb je dat gedaan?

Ga naar het formulier om subsidie aan te vragen >