lettergrootte

Inclusiecoaching Werken aan verbinding en een inclusieve samenleving

Deze training biedt vrijwilligers handvatten en vaardigheden om op een positieve manier mensen bij elkaar brengen en moeilijke gesprekken te voeren.

De training bestaat uit twee dagdelen:

 • 13 mei
  13:00-16:00 uur
 • 27 mei
  13:00-16:00 uur

In deze training worden vrijwilligers en actieve bewoners in de wijk getraind in een dialoog-methode om gesprekken over discriminatie en inclusie te kunnen begeleiden en onderling begrip en verbinding te vergroten. De training is in bedoeld voor vrijwilligers die op zoek zijn naar instrumenten en handvaten om moeilijke gesprekken te voeren en de onderlinge dialoog levend te houden.

Door de methodiek ga je systemen doorzien en leer je met conflicten omgaan. Zo kunnen schadelijke patronen doorbroken worden. De methodiek gaat uit van de mogelijkheden van de betrokken personen en zoekt naar lokale oplossingen. Je leert om deelnemers actief te betrekken en hun ervaringen centraal te stellen.

De methode kan ingezet worden om:

 • Vertrouwen te kweken en een veilige omgeving te creëren voor een dialoog.
 • Een voorval van discriminatie of uitsluiting te analyseren: Wat is er precies gebeurd? Op welk niveau? Waar doet het pijn? Bij wie? Waarom?
 • Zichtbare en onzichtbare elementen bij een geval van discriminatie of uitsluiting zichtbaar te maken.
 • Een sociaal vangnet te creëren voor alle betrokkenen: Hoe kunnen bewoners elkaar opvangen? Hoe houden wij het samen uit? Wat is daarvoor nodig? Hoe houden wij de wijk of buurt leefbaar voor ons allemaal?

Het programma is heel praktisch, stukjes theorie worden afgewisseld met het bespreken van voorbeelden in kleine groepjes onder begeleiding van een bevlogen en verbindende trainer.

De training wordt gegeven door Art1 Midden Nederland, sinds 2024 gaan zij verder onder de naam ProvincieUtrecht.discriminatie.nl

Kan je niet op deze genoemde data? De workshop wordt dit jaar meerdere keren aangeboden:

 • Donderdag 6 juni, van 9.00u tot 17.00u
 • Donderdag 26 september, van 9.00u tot 17.00u
 • Donderdag 7 november, van 9.00u tot 17.00u
 • Donderdag 21 november, van 9.00u tot 17.00u

Aanmelden

Meld je uiterlijk 6 mei aan voor deze training door het formulier op de website in te vullen: Basistraining Inclusiecoaching