lettergrootte

Hoe is het om een licht verstandelijke beperking te hebben?

Ervaar hoe het is om een LVB te hebben en krijg handvaten om elkaar beter te begrijpen.

De workshop wordt gehouden op

  • 23 januari
    van 13:30-17:00 uur

LVB is de afkorting van licht verstandelijke beperking, een beperking die je meestal niet aan de buitenkant ziet. Bewust of onbewust, ook jij komt waarschijnlijk vaak iemand met een LVB tegen. Naar schatting gaat het in Nederland om 1,1 miljoen mensen.

Een licht verstandelijke beperking herken je op het eerste gezicht vaak niet, maar kan veel invloed hebben op het dagelijks functioneren. De steeds complexer wordende samenleving zorgt ervoor dat veel mensen die op LVB-niveau functioneren moeilijker mee kunnen komen. Communicatie die niet aansluit, mensen die teveel verwachten en de digitalisering van de maatschappij kunnen leiden tot overvraging en uitsluiting van deze groep mensen.

In deze workshop kun je ervaren waar mensen met LVB in het dagelijks leven tegenaan lopen. Je leert meer over de achtergrond van een LVB:

  • Hoe herken je een (licht) verstandelijke beperking
  • Wat zijn de oorzaken
  • Verschillende intelligentieniveaus en wat dit betekent voor het cognitief en het sociaal emotioneel functioneren

De theorie wordt afgewisseld met verschillende oefeningen en werkvormen. Ook is er ruimte voor het inbrengen van eigen ervaringen en het stellen van vragen. Op basis van de opgedane ervaringen en de theorie, zal de slag naar de eigen praktijk gemaakt worden op basis van de door de deelnemers vooraf aangeleverde voorbeelden en vragen.
Er worden gesprekken geoefend waarin je de communicatietips en ervaringen kunt toepassen, zodat je kan oefenen met het goed aansluiten bij mensen met LVB.

Belangrijk:

Neem een telefoon met internetverbinding mee naar de workshop!

 

Aanmelden

Meld je aan door een mail te sturen naar va@indebuurt033.nl en vermeld daarin:

  • De naam en datum van de workshop
  • Je persoonsgegevens
  • Welk vrijwilligerswerk je doet

 

 

E-mail sturen