lettergrootte

Collectieve vrijwilligersverzekering

Als je organisatie in Amersfoort is gevestigd dan zijn de vrijwilligers aanvullend verzekerd. Daarvoor heeft Indebuurt033 in opdracht van de gemeente Amersfoort een collectieve vrijwilligersverzekering afgesloten bij Vrijwilligersnet Nederland. Via deze verzekering zijn alle vrijwilligers(organisaties) in Amersfoort automatisch verzekerd, je hoeft je als organisatie of vrijwilliger hiervoor niet vooraf aan te melden. Vrijwilligers die zich inzetten voor een bewonersinitiatief vallen ook onder deze verzekering.

De Vrijwilligerspolis kent zeven verzekeringen:

  1. A. Ongevallenverzekering voor vrijwilligers; B. Persoonlijke eigendommen;
  2. Aansprakelijkheidsverzekering voor de vrijwilligers;
  3. Aansprakelijkheidsverzekering voor verenigingen en vrijwilligersorganisaties;
  4. Bestuurders aansprakelijkheidsverzekering;
  5. Schadeverzekering verkeersdeelnemers;
  6. Rechtsbijstandverzekering voor vrijwilligers.

Klik hier om de Brochure “Vrijwilligerspolis” te downloaden.

Collectieve vrijwilligersverzekeringen zijn bedoeld als een aanvulling op de eigen verzekering (geen vervanging van). Dat houdt in dat een vrijwilliger die (bijvoorbeeld) schade heeft opgelopen tijdens het vrijwilligerswerk, deze schade eerst bij de eigen verzekeringsmaatschappij moet indienen. Wanneer deze de schade niet vergoed of maar deels, kan de schade (of een deel van de schade) ingediend worden bij de collectieve vrijwilligersverzekering.

Meer informatie of vragen over de Vrijwilligerspolis? Kijk op de website van Vrijwilligersnet Nederland, of neem contact op met Vrijwilligersnet NL via email info@vrijwilligersnetnederland.nl of telefoon 088 000 71 80.

Is je organisatie buiten Amersfoort gevestigd? Vrijwel alle gemeenten hebben een collectieve vrijwilligersverzekering afgesloten. Het verzekeringspakket kan per gemeente verschillen. Vraag daarom aan de desbetreffende gemeente wat er onder de gemeentelijke vrijwilligersverzekering valt. Collectieve vrijwilligersverzekeringen zijn bedoeld als een aanvulling op de eigen verzekering (geen vervanging van).