lettergrootte

Collectieve vrijwilligersverzekering

Als je organisatie in Amersfoort is gevestigd dan zijn de vrijwilligers aanvullend verzekerd. Daarvoor heeft Indebuurt033 in opdracht van de gemeente Amersfoort een collectieve vrijwilligersverzekering afgesloten bij Vrijwilligersnet Nederland. Via deze verzekering zijn alle vrijwilligers(organisaties) in Amersfoort automatisch verzekerd, je hoeft je als organisatie of vrijwilliger hiervoor niet vooraf aan te melden. Vrijwilligers die zich inzetten voor een bewonersinitiatief vallen ook onder deze verzekering.

De Vrijwilligerspolis kent zeven verzekeringen:

  1. A. Ongevallenverzekering voor vrijwilligers; B. Persoonlijke eigendommen;
  2. Aansprakelijkheidsverzekering voor de vrijwilligers;
  3. Aansprakelijkheidsverzekering voor verenigingen en vrijwilligersorganisaties;
  4. Bestuurders aansprakelijkheidsverzekering;
  5. Schadeverzekering verkeersdeelnemers;
  6. Rechtsbijstandverzekering voor vrijwilligers.

Klik hier om de Brochure “Vrijwilligerspolis” te downloaden.

Collectieve vrijwilligersverzekeringen zijn bedoeld als een aanvulling op de eigen verzekering (geen vervanging van). Dat houdt in dat een vrijwilliger die (bijvoorbeeld) schade heeft opgelopen tijdens het vrijwilligerswerk, deze schade eerst bij de eigen verzekeringsmaatschappij moet indienen. Wanneer deze de schade niet vergoed of maar deels, kan de schade (of een deel van de schade) ingediend worden bij de collectieve vrijwilligersverzekering.

Meer informatie of vragen over de Vrijwilligerspolis? Kijk op de website van Vrijwilligersnet Nederland, of neem contact op via email info@vrijwilligersnetnederland.nl of telefoon (040) 219 3400 (calamiteitennummer: 06 2088 0957).

Is je organisatie buiten Amersfoort gevestigd? Vrijwel alle gemeenten hebben een collectieve vrijwilligersverzekering afgesloten. Het verzekeringspakket kan per gemeente verschillen. Vraag daarom aan de desbetreffende gemeente wat er onder de gemeentelijke vrijwilligersverzekering valt. Collectieve vrijwilligersverzekeringen zijn bedoeld als een aanvulling op de eigen verzekering (geen vervanging van).

Collectieve vrijwilligersverzekering en vrijwilligerswerk voor of door Oekraïense vluchtelingen

Vrijwilligersnet Nederland heeft het volgende aangegeven:

Van: Vrijwilligersnetnederland | Info <info@vrijwilligersnetnederland.nl>
Verzonden: maandag 11 april 2022 12:35
Onderwerp: Algemene info dekking vrijwilligerspolis voor vrijwilligerswerk voor Oekraïense vluchtelingen

Beste lezer,

Vanwege de recente ontwikkelingen in Oekraïne welke hebben geleid tot grote vluchtelingenstromen in Europa zijn er vragen ontstaan uit de gemeentes over de dekking van de vrijwilligerspolis. Via dit bericht willen wij u hierover informeren.

Vanuit de gemeentes wordt er hard gewerkt aan het opzetten en beheren van opvanglocaties voor de vluchtelingen vanuit Oekraïne. Bij dit opzetten en beheren kan het zijn dat mensen zich als vrijwilliger inzetten om dit proces te ondersteunen.

Vrijwilligerswerk

Deze vrijwilligers die zich met vrijwilligerswerk inzetten voor de opvang van de Oekraïense vluchtelingen zijn meeverzekerd onder de vrijwilligersverzekering. Dit betreft namelijk vrijwilligerswerk dat vanuit de gemeente wordt georganiseerd en het vrijwilligerswerk is bedoeld om een maatschappelijk belang te ondersteunen.

Vrijwilligerswerk door Oekraïense vluchtelingen

Binnen onze vrijwilligerspolis wordt dekking geboden voor asielzoekers die vrijwilligerswerk uitvoeren. Deze dekking is ook van kracht voor Oekraïense vluchtelingen welke vrijwilligerswerk doen voor verenigingen of stichtingen welke in de aangesloten gemeente gevestigd zijn.

Meldingsplicht?

Vrijwilligersnet Nederland behoeft geen bericht te ontvangen over eventuele omstandigheden voor de opvang van vrijwilligers. Wij vragen bij een eventuele schade dat er door de organisatie van het vrijwilligerswerk een verklaring wordt opgesteld dat de vrijwilliger ten tijde van de schade vrijwilligerswerk aan het verrichten was.

Vluchtelingen in huis

De vrijwilligerspolis biedt geen dekking voor schades die verband houden met het in huis nemen van Oekraïense vluchtelingen. Dit betreft namelijk schadegebeurtenissen in een privésfeer. Ons advies hierin is dat de huishoudens die vluchtelingen opvangen contact opnemen met hun eigen verzekeraar. Op dit moment is het namelijk zo dat veel verzekeraars ruimere dekking verlenen voor opvang van vluchtelingen.

Schades indienen

Schades kunnen op de gebruikelijke manier worden ingediend via de site of door middel van een mail naar het mailadres info@vrijwilligersnetnederland.nl met het bijgevoegde schadeformulier.

Met vriendelijke groet,

Roosje Sol-Wijers

Postbus 12, 5600 AA Eindhoven | Telefoonnummer: 088 000 71 80

E-mail: info@vrijwilligersnetnederland.nl | www.vrijwilligersnetnederland.nl