lettergrootte

Stut en Steun

Een maatjesproject voor volwassenen die ondersteuning nodig hebben in het dagelijks leven.

De vrijwilligers van Stut en Steun bieden praktische ondersteuning voor mensen die zonder hulp in (grote) problemen kunnen komen. Met de inzet van Stut en Steun willen we voorkomen dat problemen ontstaan of te groot worden waardoor er professionals ingezet moeten worden.

Welke ondersteuning biedt een vrijwilliger?

Het gaat om een vorm van lichte (mogelijk langdurige) ondersteuning die gedurende een langere tijd incidenteel of periodiek wordt aangeboden aan mensen met een kwetsbare achtergrond. Het betreft praktisch uitvoerend werk met een signaleringsfunctie.

De ondersteuning is er op gericht de zelfstandigheid van de inwoner te vergroten. Dit doen we door te luisteren, te helpen bij praktische zaken en het overzicht te behouden. Alle acties zijn er op gericht om terugval of verergering van de problematiek te voorkomen.

Deze vorm van dienstverlening is alleen toegankelijk via het wijkteam.

Aanvraagformulier

Voor het aanvragen van een vrijwilliger voor Stut en Steun vul je dit formulier in. Er wordt dan zo spoedig mogelijk contact met je opgenomen om te kijken of er een passende vrijwilliger te vinden is.

Meer informatie

Loop eens binnen bij een Informatiewinkel of bel ons op 033 204 86 77.

Je kunt ook een mail sturen naar maatjesprojecten@indebuurt033.nl