lettergrootte

Indebuurt033 krijgt opnieuw opdracht gemeente voor welzijnswerk in Amersfoort

Indebuurt033 heeft van gemeente Amersfoort de opdracht gegund gekregen om vanaf 2022 het welzijnswerk te coördineren en uit te voeren. Op 24 december jl. hebben de gemeente en het bestuur van Indebuurt033 het contract formeel getekend. Deze opdracht betreft naast het welzijnswerk ook het vrijwilligerswerk in Amersfoort, de ondersteuning voor mantelzorgers en ondersteuning bewonersinitiatief. Indebuurt033 voert het welzijnswerk uit, samen met partnerorganisaties en inwoners uit Amersfoort. Indebuurt033 is een samenwerkingsverband tussen WELZIN, MEE en B&A.

Van 2017 t/m 2021 heeft Indebuurt033 het welzijnswerk uitgevoerd. We zijn zeer verheugd en trots dat wij van de gemeente Amersfoort wederom de opdracht gegund hebben gekregen. Vanaf 2022 mogen wij ons werk in Amersfoort voortzetten en verder uitbreiden, samen met onze collega’s, vrijwilligers, samenwerkingspartners in de wijken en vele betrokken inwoners in de stad.

Steuntje in de rug

We zijn er voor mensen die vragen hebben over zorg, welzijn, wonen en geldzaken en daarin ondersteuning nodig hebben. We ondersteunen inwoners die een activiteit willen starten in hun wijk en mensen die graag vrijwilliger willen worden. Ook zijn we er voor mantelzorgers die wel wat extra hulp kunnen gebruiken en mensen die eenzaam zijn en graag anderen willen ontmoeten.

Ondanks de grote aantallen inwoners die wij hebben geholpen afgelopen jaren, zijn er ook mensen die nog geen contact met ons hebben gezocht, ondanks zorgen of problemen. Omdat ze ons nog niet kennen, of omdat zij het lastig vinden om hulp te vragen. Onze inzet is erop gericht om ook deze mensen te bereiken en de ondersteuning te bieden die nodig is. Op die manier dragen wij bij aan een inclusieve stad, waar iedereen een plek heeft en (weer) mee kan doen.

Wijkgericht

Indebuurt033 werkt wijkgericht, dichtbij de mensen. Inwoners kunnen met hun vragen, zorgen of wensen terecht bij de Informatiewinkels van Indebuurt033, die verspreid zijn over de stad. Daarnaast staan de buurtnetwerkers en participatiemakelaars in de wijk klaar voor inwoners – met een luisterend oor, een steuntje in de rug waar nodig of hulp bij het uitvoeren van een goed idee voor de wijk. Met nieuwe voorzieningen zullen we mensen in de wijk nog beter gaan ondersteunen.

Nieuwe vormen van ondersteuning

In de verschillende wijken gaan we onder andere laagdrempelige en toegankelijke dagactiviteiten aanbieden voor ouderen. Enerzijds willen we graag senioren bereiken die het leuk vinden om als vrijwilliger iets te doen in hun wijk, voor andere wijkbewoners. Anderzijds gaan we een programma dagactiviteiten organiseren voor senioren die door dementie of andere klachten niet in staat zijn zelf hun dagbesteding te organiseren. Deze activiteiten vinden in de eigen wijk plaats en zijn erop gericht om mensen zo lang mogelijk actief te houden, vaardigheden te herstellen en te behouden. Door samen met vrijwilligers, kennissen en buurtbewoners activiteiten te ondernemen, houden ze langer een actief netwerk, wat ook belangrijk is voor mantelzorgers.

We gaan vraag en aanbod van ontmoetingsactiviteiten én ontmoetingsruimtes verder ontwikkelen en nog beter in beeld brengen, onder andere met een online portaal voor ontmoetingsruimtes. Daarnaast zetten we ons in voor meer ontmoetingsruimtes in de wijken, waar mensen binnen kunnen lopen voor een praatje, een kopje koffie en waar ontmoetingsactiviteiten georganiseerd kunnen worden. We onderzoeken de behoeftes in de wijken en werken nauw samen met bestaande organisaties en bewonersgroepen in de wijk.

De afstand tussen zorg en welzijn willen we verkleinen. We zetten in op een nauwere samenwerking met zorginstellingen en bieden vanaf 2022 verschillende vormen van begeleiding en ondersteuning, voor individu en gezin.

Daarnaast zetten we nog meer in op het welzijn van jongeren. We breiden het aantal Jongeren Informatiepunten (JIP) uit, investeren in sociaal werk op scholen en starten samen met SOVEE het jongerenproject Join Us in Amersfoort.

De komende periode gaan we samen met Buurtbesturen, bewonersinitiatieven, partnerorganisaties en andere betrokken partijen in gesprek en actief aan de slag om per wijk en voor de stad de nieuwe plannen verder uit te werken en te organiseren.

Meer informatie

Voor meer informatie over de dienstverlening van Indebuurt033, kun je kijken op deze website. Meer informatie staat ook in de publieksversie van het plan van Indebuurt033. Deze staat als download rechts op deze pagina.