lettergrootte

Campagne Mantelzorg GGZ van start

#Deeljezorg

Je staat er niet alleen voor! is de titel van de bewustwordingscampagne Mantelzorg GGZ die deze week door wethouder Menno Tigelaar samen met Indebuurt033 is gestart. Sta je naast iemand met psychische of psychiatrische problemen? Ondersteun je iemand met een depressie, stoornis, verslaving of autisme? Een psychische aandoening is niet altijd zichtbaar voor anderen. Dat maakt jou, als mantelzorger, ook onzichtbaar. Ondersteuning is vaak langdurig en kan gepaard gaan met pieken en dalen. Als de balans tussen steun bieden en zelf staande blijven steeds lastiger wordt, weet dan, dat je er niet alleen voor staat.

Met de aftrap van de campagne wil Indebuurt033 de mantelzorgers bereiken die zorgen voor naasten met een psychische aandoening. Ook voor deze mantelzorgers is er ondersteuning door bijvoorbeeld een luisterend oor te bieden. Getrainde ervaringsdeskundigen worden ingezet om naar andere mantelzorgers te luisteren. Door je verhaal te delen met een ander, voel je je minder alleen. Speciaal voor mantelzorgers GGZ is er een informatiekaart ontwikkeld waar op het aanbod in Amersfoort voor ondersteuning voor zowel de mantelzorger als de naaste met de aandoening is te vinden.

In de afgelopen maanden heeft Indebuurt033 zich ook ingezet voor een goede samenwerking van de mantelzorger, de naaste en de hulpverlening. Vele gesprekken met zowel de zorgorganisaties als mantelzorgers zijn gevoerd om te kijken hoe men meer kan samenwerken. Want alleen samen is de ondersteuning voor een naaste te dragen.

Ben je of ken je iemand die ondersteuning biedt aan een naaste met een psychische of psychiatrische aandoening, neem dan contact op met mantelzorgers@indebuurt033.nl of loop eens binnen bij een Informatiewinkel van Indebuurt033. Je staat er niet alleen voor!

Meer informatie? Ga naar Mantelzorg GGZ

Bron afbeelding: MantelzorgNL